Kurz € 1 EUR = 25.375 CZK

Aktualizace: 24.07.2024 11:22

Obchodní podmínky

Informace o provozovateli:

Provozovatelem internetového obchodu lampshracky.cz je společnost:

LAMPS, a.s.
Ve Žlíbku 2906/1b
193 00 Praha  9  - Horní  Počernice

Tel.: + 420 281 923 226
Tel.: + 420 777 744 139
Fax.: + 420 281 927 114
E-mail: obchod@lampshracky.cz
Web: www.lampshracky.cz

IČO:26723662

DIČ:CZ26723662

číslo účtu  ČSOB   198730569/0300

Pod spisovou značkou B 7887 vedená u rejstříkového soudu v Praze.

EET
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


Osoba odpovědná za vyřizování reklamací   

p.Čechová Vendula

Tel.:+ 420 281 923 226

E-mail: cechova@lampshracky.cz


Objednávání

Zboží lze objednávat prostřednictvím nabídky zveřejněné na internetových stránkách www.lampshracky.cz. Kupujícímu se po po přihlášení zobrazí cena platná v jeho cenové skupině. Po vložení zboží do košíku a zvolení způsobu dopravy a platby je zobrazena celková cena za nákup.V případě že se zobrazená cena liší od aktuálního ceníku prodávajícího, nebo se cena v okamžiku objednání liší od platné ceny, je kupující požádán o schválení ceny nákupu před odesláním zboží. Kupní smlouva je považována za uzavřenou v okamžiku závazného potvrzení objednávky prodávajícím prostřednictvím emailu nebo telefonicky.

Minimální hodnota objednávky pro obchodníky je 2000,00 Kč s DPH.

Dodání

Objednané zboží bude zasláno prostřednictvím zvoleného dopravce na adresu kupujícíe v České republice. Objednávka bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů, není li uvedena jiná expediční lhůta.
O průběhu objednání bude kupující informován e-mailem. Zásilka bude obsahovat objednané zboží a nákupní doklad včetně případného záručního listu.

Při osobním odběru bude kupující informován o tom, že je zboží připraveno k odběru e-mailem.

Maloobchodní prodej je možný pouze v rámci České republiky.

Cena

Cena se skládá z ceny za zboží a ceny za dopravu. Cena za nákup se zobrazuje v objednávce, v případě nestandardních rozměrů zásilky, případně místa doručení mimo Českou republiku bude cena domluvena individuálně a bude vždy s kupujícím dohodnuta mailem individuelně.

 

Doprava

Zboží je dopravováno k kupujícímu zvoleným způsobem. Cena za dopravu je zobrazena při vyplňování objednávky. Zboží je doručováno jedním z následujících způsobů:

  • Zásilková služba cena je za dopravné 110,- Kč včetně DPH při platbě předem ,( při objednávce nad 4000,-Kč je doprava zdarma )

  • Při platbě na dobírku činí doběrečné 25,- Kč včetně DPH ,( při objednávce nad 4000,-Kč je doprava zdarma )

  • Doprava prodávajícím ( pouze pro kupující, kteří mají tuto službu dohodnutou na základě písemné obchodní smlouvy)

  • Osobní odběr v sídle prodávajícího - zdarma

Platební podmínky

Platbu za objednané zboží je možné provést následujícími způsoby:

  • Dobírkou při dodání zboží

  • Předem převodem na bankovní účet

  • V hotovosti při osobním odběru zboží

  • V předem domluvených případech převodem po dodání zboží

Převzetí zboží
Kupující by si měl prohlédnout zboží při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu, doporučujeme kupujícímu za přítomnosti dopravce zkontrolovat stav zboží. V případě poškození doporučujeme kupujícímu vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si ho potvrdit dopravcem.

Možnost vrácení zboží

Pokud objednané zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, může jej zákazník během 14 dnů po obdržení vrátit v sídle prodávajícího, nebo je poslat zpět. Toto se vztahuje pouze na prodej koncovému spotřebiteli.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Záruční doba a záruční list
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba je 24 měsíců. Pokud k danému výrobku je dodáván záruční list, je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, nebo při velkoobchodním prodeji slouží jako záruční list daňový doklad. Kupujícím, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, záruční dobu stanovuje prodávající.

Reklamace
V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Reklamované zboží kupující doručí do sídla prodávajícího. Po převzetí zboží je vystaveno potvrzení. Prodávající posoudí oprávněnost reklamace a vyrozumí kupujícího e-mailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. 30 dnů.

Odstoupení od smlouvy

Kupující, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Možnost odstoupení od smlouvy u kupujících kteří kupují zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, je posuzována individuálně.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Postup při odstoupení od smlouvy je vždy dohodnut předem. V případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, veškerá přijatá plnění budou vrácena plátci.
Kupující může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí e-mailem prodávajícímu. Při odstoupení doporučujeme uvést údaje specifikující objednávku a předložit originál dokladu o koupi zboží. Kupující doručí zboží do provozovny prodávajícího. Doporučujeme zboží vrátit v neporušeném stavu, včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, fakturační adresa, adresa dodání , identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, IP adresu (dále jen „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, kromě níže vyjmenovaných subjektů, se kterými jsou podepsány příslušné smlouvy/dodatky o ochraně osobních údajů, nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Zpracovatelé osobních údajů
- Společnosti na prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího
Jméno, příjmení, název firmy, IČ, DIČ, adresa společnosti, kontakt je poskytnut je-li to nezbytně nutné ke kontaktu s kupujícím
- Osob/společností dopravujících zboží
Jméno, příjmení, název firmy, dodací adresa, email a tel. číslo
- Externí účetní
Jméno, příjmení, název firmy, IČ, DIČ, fakturační adresa - Veškeré informace, které naleznete na svých fakturách
- Provozovatel webových stránek společnosti
Jméno, příjmení, název firmy, IČ, DIČ, fakturační adresa, dodací adresa, email a tel. číslo
- Provozovatel email. marketingových kampaní
Jméno, příjmení a email

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let od poslední objednávky nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat :

- prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

- prodávajícího nebo zpracovatel o odstranění tohoto stavu. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Kupující může kdykoli prostřednictvím e-mailu doručeného na adresu obchod@lampshracky.cz požádat o poskytnutí evidovaných osobních údajů, změnu svých osobních údajů či vymazání, pokud nebrání vymazání jiná právní povinnosti. V takovém případě prodávající je nucen vymazat osobní údaje kupujícího v nejbližším možném termínu.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím prodávajícího a se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na svoji elektronickou adresu.

V případě úniku dat bude kupující neprodleně informován v jakém rozsahu došlo k úniku jeho osobních dat, dále budou kontaktovány příslušné orgány.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícíem a kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo měnit obchodní podmínky. Tyto budou zveřejněny na internetových stránkách prodávajícího před započetím jejich platnosti.

© 2020 LAMPS, a.s.
design FIREMNIWEB.CZ